دەنگ وڕەنگ .. دیمه‌نه‌ نه‌بیندراوه‌كانى بێرمه‌سـارد و چـیای هـه‌ڵـگـورد له‌ سیدەكان ببینن .. كوردستان ـ هه‌ولێر

دەنگ وڕەنگ .. دیمه‌نه‌ نه‌بیندراوه‌كانى بێرمه‌سـارد و چـیای هـه‌ڵـگـورد له‌ سیدەكان ببینن

 دەنگ وڕەنگ ..  دیمه‌نه‌ نه‌بیندراوه‌كانى  بێرمه‌سـارد و چـیای هـه‌ڵـگـورد له‌ سیدەكان ببینن ..
كوردستان ـ هه‌ولێر