59 ساڵه‌ی رۆژنامه‌ی خه‌بات

59 ساڵه‌ی رۆژنامه‌ی خه‌بات