کوردستانناسی

    جیاوازی ئەم ڕێوییە بچووكترە و گوێچكەی درێژترە، بەڵام كلكی ئەستوورترە
شێوەكەی بازنەییە و لە شێوەی قەڵا دایە
هەردووکیان لەیەک توخمن میوەیەکی هاوینین